Passar para o conteúdo principal

E os da banda d'alá son máis estranxeiros ca os de Madrí? Estudo contrastivo de designacións galegas e portuguesas no campo semántico da gandaría

Tipología
Artigo de revista
Título da revista

Verba. Anuario Galego de Filoloxía

Ano
2010
Número
37
Páginas
57-88
Sinopse do conteúdo

[Resumen extraído de la fuente original]

Este artigo examina, nunha perspectiva contrastiva, as denominacións existentes para catro conceptos do campo semántico da gandaría nas redes do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) e do Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG), co obxectivo de determinar a presenza de áreas lexicais comúns a Galicia e Portugal e analizar a súa distribución, prestando especial atención ó papel da fronteira política na circulación das palabras. En total, obtéñense 1602 respostas, que se poden agrupar en 167 procedementos designativos distintos, dos cales apenas 30 están presentes nos dous territorios. Porén, de termos en conta a vitalidade dos citados procedementos, constatamos que o 78% das 880 respostas galegas tiña un equivalente en Portugal, mentres que o 56% das 722 respostas portuguesas estaban tamén en territorio galego. Os nove mapas dispoñibles no artigo amosan a diversidade de tipos de área dialectal: existen tanto designacións presentes nun territorio continuo en Galicia e Portugal coma áreas que deteñen a súa expansión na zona de fronteira. Palabras clave: Dialectoloxía, xeografía lingüística, léxico, áreas lexicais, gandaría, atlas, Atlas Lingüístico Galego, Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza.

This article examines, employing a contrastive perspective, the existent denominations for four concepts from the semantic field of the cattle within the Atlas Lingüístico Galego (ALGa) and the Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG). Its objective is to determine the existence of lexical areas common to Galicia and Portugal and to analyze their distribution, paying special attention at the role the political frontier plays in the circulation of words. In total, 1602 answers can be found, and they can be grouped in 167 different designative procedures, from which only 30 are present in both territories. However, if we consider the vitality of the aforementioned procedures, we note that 78% of the 880 answers from Galicia had an equivalent in Portugal, while 56% of the 722 Portuguese answers were also present in the Galician territory. The nine maps available in this article show the diversity of the types of dialectal areas: there are designations present in a continuous territory in Galicia and in Portugal, as well as areas that detain their extension in the border zone. Keywords: Dialectology, linguistic geography, lexicon, lexical areas, cattle, atlas, Atlas Lingüístico Galego, Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza.

Linguagem
Área geográfica

ESPAÑAOURENSEAllariz

ESPAÑAOURENSEBaltar

ESPAÑAOURENSEBande

ESPAÑAOURENSECalvos de Randín

ESPAÑAOURENSECastrelo do Val

ESPAÑAOURENSECualedro

ESPAÑAOURENSEEntrimo

ESPAÑAOURENSEGudiña, A

ESPAÑAOURENSELobios

ESPAÑAOURENSEMezquita, A

ESPAÑAOURENSEOímbra

ESPAÑAOURENSEPadrenda

ESPAÑAOURENSERamirás

ESPAÑAOURENSEViana do Bolo

ESPAÑAOURENSEVilardevós

ESPAÑAOURENSEVilariño de Conso

ESPAÑAOURENSEXinzo de Limia

ESPAÑAPONTEVEDRAArbo

ESPAÑAPONTEVEDRABaiona

ESPAÑAPONTEVEDRACañiza, A

ESPAÑAPONTEVEDRACovelo, O

ESPAÑAPONTEVEDRAGuarda, A

ESPAÑAPONTEVEDRAMondariz

ESPAÑAPONTEVEDRAOia

ESPAÑAPONTEVEDRAPonteareas

ESPAÑAPONTEVEDRAPorriño, O

ESPAÑAPONTEVEDRASalceda de Caselas

ESPAÑAPONTEVEDRASalvaterra de Miño

ESPAÑAPONTEVEDRATomiño

ESPAÑAPONTEVEDRAVigo

ESPAÑAZAMORAHermisende

ESPAÑAZAMORALubián

ESPAÑAZAMORAPorto de Sanabria

PORTUGALBEJABarrancos

PORTUGALBEJAMoura

PORTUGALBEJAMértola

PORTUGALBEJASerpa

PORTUGALBRAGAAmares

PORTUGALBRAGATerras de Bouro

PORTUGALBRAGAVila Verde

PORTUGALBRAGANÇABragança

PORTUGALBRAGANÇAFreixo de Espada à Cinta

PORTUGALBRAGANÇAMiranda do Douro

PORTUGALBRAGANÇAMogadouro

PORTUGALBRAGANÇAMoncorvo

PORTUGALBRAGANÇAVimioso

PORTUGALBRAGANÇAVinhais

PORTUGALCASTELO BRANCOCastelo Branco

PORTUGALCASTELO BRANCOIdanha-a-Nova

PORTUGALCASTELO BRANCOVila Velha de Ródão

PORTUGALFAROAlcoutim

PORTUGALFAROCastro Marim

PORTUGALFAROTavira

PORTUGALGUARDAFigueira de Castelo Rodrigo

PORTUGALGUARDAMeda

PORTUGALGUARDASabugal

PORTUGALPORTALEGRECampo Maior

PORTUGALPORTALEGREFronteira

PORTUGALPORTALEGREMarvão

PORTUGALPORTALEGRENisa

PORTUGALPORTALEGREPortalegre

PORTUGALVIANA DO CASTELOArcos de Valdevez

PORTUGALVIANA DO CASTELOCaminha

PORTUGALVIANA DO CASTELOMelgaço

PORTUGALVIANA DO CASTELOPonte de Lima

PORTUGALVIANA DO CASTELOValença

PORTUGALVIANA DO CASTELOViana do Castelo

PORTUGALVILA REALBoticas

PORTUGALVILA REALMontalegre

PORTUGALVILA REALValpaços

PORTUGALÉVORAAlandroal

PORTUGALÉVORAReguengos de Monsaraz

PORTUGALÉVORAVila Viçosa

Última modificação
2019-08-02 14:23