Lexicon of the Portugal-Spain Border

abecerrar

1. Dícese del pan que sale pegajoso.

abeira  
abeira

1. Gotera.

abejear

1. Romper filas las abejas, andando, sin volar, con las alas "empompah", en dirección, generalmente, del corcho o de la colmena, cuando están arremolinadas.

abeleira

1. Avellano.

abelá, avelã

1. Froito da abeleira.

avelaneira

1. (Coryllus avellanus) Arbusto cunha madeira moi dura e resistente e que dá abelás.

abeleira

1. Anaco regular de terreo acoutado.

abelharda

1. Jogo de rapazes.

abella  
abella, abelha

1. Insecto que vive en enxames e que produce mel.

Pages