Lexicon of the Portugal-Spain Border

abangar, avangar

1. Torcer, encorvar la madera.

2. Alambearse, combarse la madera.

abangar, avangar

1. Vencerse por el peso.

abanico

1. Rendas da roupa interior das senhoras.

abantar

1. Rebasar el líquido por efecto de la demasiada ebullición.

abarar  
varar

1. Alar o barco para o areal, fazendo-o deslizar sobre os parais.

abarbar

1. Sorber nun líquido.

Pages