Lexicon of the Portugal-Spain Border

abanar  
abanar

1. Assomar.

abanastrar

1. Exercer presión sobre algo co fin de esmagalo.

abandeirado

1. Persoa que se encarga de portar unha bandeira.

abaneón

1. Sacudida.

abanear

1. Varear los árboles para hacer caer el fruto.

abangar, avangar

1. Curvarse o hundirse algo por exceso de peso o mal apoyo.

abangar, avangar

1. Aquello que está combado hacia abajo por exceso de peso o mal apoyo.

abangar, avangar

1. Árbol con las ramas caídas por el peso.

Pages