Lexicon of the Portugal-Spain Border

abalroar

1. Desprezar.

abaluar

1. Ser bem ou mal sucedido.

abanar  
abanear

1. Balancear, doblarse, torcerse.

abanar  
abanar

1. Assomar.

abanastrar

1. Exercer presión sobre algo co fin de esmagalo.

abandeirado

1. Persoa que se encarga de portar unha bandeira.

abaneón

1. Sacudida.

abanear

1. Varear los árboles para hacer caer el fruto.

abangar, avangar

1. Curvarse o hundirse algo por exceso de peso o mal apoyo.

Pages