Pasar al contenido principal

Tesoro léxico de la frontera hispano-portuguesa

a tendido

1. [Sembrar] a voleo.

a trastesón

1. De vez en cuando.

a zacho

1. [Sembrar] a golpe.

abafar  
abafar

1. Sofocar, asfixiar.

abai  
abade

1. Superior dunha orde relixiosa, dun mosteiro ou parroquia.

abaixar as calças

1. Defecar.

abaixo  
abaixo

1. Dise do que está nun nivel inferior con respecto a algo.

abajadino

1. Dícese de la forma de estar: postrada/o, agachada/o.

abajote

1. Adv. de lugar [Muy abajo].

abajote

1. Muy abajo. Expresión hiperbólica para indicar lo bajo que está.