Lexicon of the Portugal-Spain Border

abella  
abella, abelha

1. Insecto que vive en enxames e que produce mel.

abella  
abelha, abella

1. Abeja.

abella mestra, abelha-mestra

1. Femia fértil do enxame.

abella reina

1. V. abella mestra.

abellón, abelhão

1. Macho da abella.

abelhão, abellón

1. Abejorro.

abellón, abelhão

1. Zángano.

Pages