Historias, contos e lendas de Goián

Autores

Typology: 
Book
Locality: 
Pontevedra
Publisher: 
Deputación Provincial de Pontevedra
Year: 
2006
Pages: 
136
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Recolle narracións sobre personaxes de Goián (Tomiño, PO), redactadas cos trazos característicos da fala dialectal desta zona, onde se desenvolven todas as historias. Contén, ademais, pertinentes notas etnográficas que salfiren o texto coa intención de caracterizar un personaxe ou contextualizalo. A lingua empregada logra un equilibrio entre a lingua oral goianesa e o galego estándar, empregando léxico propio da zona (serán, cereixeira, meixón), morfoloxía (faer, truxará, vinda, niñún, tudo) e a ditongación característica (inviarno, piadra, aquiala, quiente, iou).

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24