Variedades dialectales del gallego

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Revista de Filología Románica
Año: 
1985
Número: 
3
Páginas: 
85-99
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Descrición dos límites xeográficos do galego actual e das súas variedades diatópicas que resume os aspectos fundamentais da análise feita polo autor en "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno". Estes traballos están baseados nos datos das enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), en cuxa preparación estaba a traballar o autor nesa altura. | Índice: 1. Límites geográficos del gallego actual | 1.1. Límites del gallego con el astur-leonés | 1.2. Límites del gallego con el portugués | 2. Variedades diatópicas del gallego moderno 1 2.1. "Dialectos" del gallego | 2.2. Bloques y áreas lingüísticas del gallego | 2.2.1. Bloque occidental | 2.2.2. Bloque central | 2.2.3. Bloque oriental

Notas: 

Reproducido en Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978 (ver ficha bibliográfica relacionada).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:28