Variedades dialectales del gallego

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Revista de Filología Románica
Year: 
1985
Issue: 
3
Pages: 
85-99
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Descrición dos límites xeográficos do galego actual e das súas variedades diatópicas que resume os aspectos fundamentais da análise feita polo autor en "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno". Estes traballos están baseados nos datos das enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), en cuxa preparación estaba a traballar o autor nesa altura. | Índice: 1. Límites geográficos del gallego actual | 1.1. Límites del gallego con el astur-leonés | 1.2. Límites del gallego con el portugués | 2. Variedades diatópicas del gallego moderno 1 2.1. "Dialectos" del gallego | 2.2. Bloques y áreas lingüísticas del gallego | 2.2.1. Bloque occidental | 2.2.2. Bloque central | 2.2.3. Bloque oriental

Remarks: 

Reproducido en Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978 (ver ficha bibliográfica relacionada).

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28