Pasar al contenido principal

Percepción e actitudes lingüísticas na fronteira galego-portuguesa. Unha aproximación á perspectiva ourensá

Tipología
Capítulo de libro
Título del libro

Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa

Editores del libro

Sousa, Xulio; Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario

Localidad
Santiago de Compostela
Editorial
Consello da Cultura Galega
Año
2014
Páginas
91-113
ISBN
978-84-92923-60-1
Sinopsis de contenido

[Resumen extraído de la introducción del artículo]

O obxectivo desta contribución é aproximármonos desde as coordenadas da Dialectoloxía Perceptiva, unha rama dos estudos sobre a variación diatópica que se centra nas percepcións e actitudes dos falantes sobre a lingua, ao coñecemento lingüístico dos falantes dunha zona de fronteira de especial interese no dominio galego: a área sur da provincia de Ourense próxima ao territorio de fala portuguesa.

ÍNDICE: 1. INTRODUCIÓN || 2. METODOLOXÍA || 3. A IDENTIDADE LINGÜÍSTICA PROPIA. IDENTIFICACIÓN DO FALANTE COA SÚA VARIEDADE DE LINGUA | 3.1. A perspectiva avaliativa da corrección combinada coa perspectiva xeográfica | 3.2. A perspectiva avaliativa da agradabilidade combinada coa perspectiva xeográfica || 4. A IDENTIDADE LINGÜÍSTICA DO OUTRO. PERCEPCIÓNS DOS FALANTES SOBRE O PORTUGUÉS | 4.1. Avaliación da identificación lingüística | 4.2. Avaliación da intercomprensión || 5. CONCLUSIÓNS || REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS || Anexo 1: Relación das localidades e o número de habitantes || Anexo 2: Relación de preguntas do cuestionario contempladas na análise dos datos

Notas

Relatorio presentado no Simposio ILG 2013. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 de novembro - 3 de decembro de 2013.

Reseñas

Andrés Díaz, Ramón de, Estudis Romànics, vol. 38, 2016, pp. 509-514 (http://revistes.iec.cat/index.php/ER/article/view/141132).

Domínguez Oroña, María Beatriz, Revista de Filología Románica, n.º 32 (1), 2015, pp. 174-176 (https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/54703/49907).

Lengua
Última modificación
02/08/2019 - 14:27