Tipoloxía das falas do Val do Río Ellas

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, vol. 1
Volume editors: 
Castro, Rui Vieira de; Barbosa, Pilar
Locality: 
Braga
Publisher: 
Associação Portuguesa de Linguística
Year: 
2000
Pages: 
293-310
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

En primero lugar, ofrécese unha caracterización xeográfica e histórica do Val do Río Ellas (Cáceres); a continuación, preséntase unha panorámica dos primeiros estudos sobre as falas desta zona, así como dos realizados a partir da década de 1980. Nestes últimos hai propostas que as clasifican como galegas, como leonesas e como portuguesas. Por último, o autor aplícalles a estas falas a proposta de clasificación para as linguas romances deseñada por Michael Metzeltin e Otto Winkelmann ("Die Sprachen der iberischen Halbinsel und ihre Verbreitung" [1992, vid.], chegando á conclusión de que coinciden nun 81% co galego, nun 63% co asturiano e nun 60% co portugués. | Índice: 1. Situación xeográfica do Val do Ellas. Outras denominacións: Xalma, Os Tres Lugaris. Breve historia deste val | 2. Primeiros estudios | 3. Estudios recentes | 4. Métodos de clasificación tipolóxica das linguas romances.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28