Os nomes de Gondomar

Typology: 
Book
Locality: 
Gondomar
Publisher: 
Instituto de Estudios Miñoranos
Year: 
2002
Pages: 
60
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Análise divulgativa, desde o punto de vista etimolóxico e semántico, da toponimia maior do concello de Gondomar (PO), a partir da clasificación dos topónimos segundo fagan referencia á flora do lugar, á fauna, ás particularidades do terreo, ás vías de comunicación, ás formas de asentamento humano etc. Estúdanse as seguintes formas: 1) Fitotoponimia: Abelar, Abelosa, Abrollido, Ameixeira, Carballás, A Carballeira, Carrasquedo de Arriba / de Abaixo, Entreviñas, O Estripeiro, Figueiró, A Fraga, Hervillás, Loureiro, Lourido, A Nogueira, Oliveira, Pampillón, O Pereiro, O Piñeiro, O Salgueiro, O Sobreiro, O Souto, A Tomada, Toucido, Verdeal, Viñó, A Xunqueira; 2) Zootoponimia: Campo das Bestas, Raposeira, A Vespeira; 3) Toponimia referida ás particularidades do terreo: Area, Areíña, Areosa, Áspera, Esparela, As Barreiras, (O) Barreiro, Os Barreiros, O Bravo, O Caeiro, Costa, O Covelo, Lameiro, (As) Laxes, Lousado, Padróns, A Pedra, Pedreira, O Pedrouco, Paraboa, A Retorta, Rocha, A Rochela, Seixo; 4) Orotoponimia: Atalaia, Cotro, Monteiro, O Outeiro, Penalba, Picoto, Serra, Viso de Calvos; 5) Toponimia asociada coa vida agrícola: A Cernada, Feira, Prado, A Resteba, Sequeirós, Sequiña, Tercias, A Veiga; 6) Toponimia relacionada con diferentes construccións: Os Arcos, Bastida, Casás, O Castelo, Muíños Novos, Pousada, Telleiro, A Torre; 7) Toponimia referida a formas de asentamento humano: Burgovedro, O Castro, Vilarés, Vilas, Vilaza; 8) Toponimia relativa ás vías de comunicación: Camiño Branco, A Estrada, A Pasaxe, A Ponte, Portavedra, A Portela, O Portelo, O Porto, A Rúa; 9) Hidrotoponimia: A Fonte, Fontán, Fontela, Miranda, As Regadas, Regodauga, O Río; 10) Haxiotoponimia: Santo André, San Brais, San Cibrán, San Martiño, San Roque, San Sebastián; 11) Toponimia relacionada coa igrexa: Bade, Donas, (O) Cruceiro, A Cruz, Igrexa, Mosteiro; 12) Antrotoponimia: Caxide, Chaín, Gondomar, Guntín, Nande.

Remarks: 

Cadernos do Instituto de Estudios Miñoranos, n.º 4.

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:27