Origen del topónimo Puenteareas

Autores

Typology: 
Book
Locality: 
[Puenteareas, Pontevedra]
Publisher: 
Ayuntamiento
Year: 
1989
Pages: 
31
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Na primeira parte do estudo recóllense topónimos que teñen como un dos seus elementos a palabra ponte, na segunda analízase o traxecto da vía romana que pasaba por Ponteareas (PO) para ver de fixar o asentamento primitivo e na terceira sintetízase a hipótese etimolóxica para este topónimo que, segundo o autor, significa «ponte do deus Ares»: PONTE + AUREOS (ditongación de AREOS, xenitivo de ARES).

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26