O sufixo –EIRO con valor individualizador no suroeste galego

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Homenaxe ó Profesor Constantino García
Book editors: 
Brea, Mercedes; Fernández Rei, Francisco
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Universidade de Santiago de Compostela
Year: 
1991
Pages: 
vol. 1, pp. 127-132
ISBN: 
84-7191-690-8
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o uso do sufixo -eiro / -eira para designar unha unidade dentro dun conxunto (uveira «acio», vimbieiro «vimbio», pingueira «pinga»). Analízase o fenómeno nunha área galega comprendida entre a ría de Vigo e parte da Limia Baixa ourensá e nunha área portuguesa que vai desde o río Cádavo ata a fronteira política con Galicia.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26