Pasar al contenido principal

O sufixo –EIRO con valor individualizador no suroeste galego

Tipología
Capítulo de libro
Título del libro

Homenaxe ó Profesor Constantino García

Editores del libro

Brea, Mercedes; Fernández Rei, Francisco

Localidad
Santiago de Compostela
Editorial
Universidade de Santiago de Compostela
Año
1991
Páginas
vol. 1, pp. 127-132
ISBN
84-7191-690-8
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o uso do sufixo -eiro / -eira para designar unha unidade dentro dun conxunto (uveira «acio», vimbieiro «vimbio», pingueira «pinga»). Analízase o fenómeno nunha área galega comprendida entre a ría de Vigo e parte da Limia Baixa ourensá e nunha área portuguesa que vai desde o río Cádavo ata a fronteira política con Galicia.

Lengua
Área geográfica
Última modificación
02/08/2019 - 14:26