O sufixo –EIRO con valor individualizador no suroeste galego

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
Homenaxe ó Profesor Constantino García
Editores del libro: 
Brea, Mercedes; Fernández Rei, Francisco
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Universidade de Santiago de Compostela
Año: 
1991
Páginas: 
vol. 1, pp. 127-132
ISBN: 
84-7191-690-8
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o uso do sufixo -eiro / -eira para designar unha unidade dentro dun conxunto (uveira «acio», vimbieiro «vimbio», pingueira «pinga»). Analízase o fenómeno nunha área galega comprendida entre a ría de Vigo e parte da Limia Baixa ourensá e nunha área portuguesa que vai desde o río Cádavo ata a fronteira política con Galicia.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26