Skip to main content

As falas portuguesas arraianas en España. Crónica dun gloticidio consentido

Tipología
Paper
Journal title

A Trabe de Ouro

Year
2023
Número
123
Páginas
61-87
Synopsis

ÍNDICE: 1. Raia lingüística vs. fronteira política || 2. A lingua portuguesa en Castela-León || 3. A lingua portuguesa na Estremadura española: referencias legais | 3.1. Os falares galego-portugueses e portugueses da Estremadura | 3.1.1. O falar arcaizante de Ferreira ou Firrêra de Alcântara ou firrerenho | 3.1.2. Os falares beirões de Cedilho e Valença de Alcântara e o alentejano da Codesseira || 3.1.3. O falar de Olivença e Tálega || 4. Factores comúns que favorecen o abandono das variedades propias || 5. Posibilidades de re-emerxencia lingüística segundo unha enquisa sobre usos e actitudes en Olivença | 5.1. Lingua habitual | 5.2. Sabe falar a lingua local portuguesa? | 5.3. Onde aprendeu a lingua local portuguesa e onde a lingua do Estado (española)? | 5.4. Usos lingüísticos oficiais e coloquiais | 5.5. Gustaríalle un ensino ao 50% entre portugués e español? E ao 100% en portugués? | 5.6. Asociación lingua local con identidade local | 5.7. Utilidade da lingua local | 5.8. As autoridades preocúpanse pola lingua local? || 6. Ramo || Bibliografía

Language
Last modified
09/07/2023 - 12:45