Skip to main content

As falas de Xálima e a súa relación coa lingua galega. Notas sobre o “descubrimento” do “galego” de Cáceres

Autores

Tipología
Proceedings
Título del volumen

Actas del I Congreso sobre A Fala

Volume editors

Salvador Plans, Antonio; García Oliva, M.ª Dolores; Carrasco González, Juan M. (coords.)

Location
Mérida
Editor
Editora Regional de Extremadura / Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
Year
2000
Páginas
109-140
ISBN
84-7671-570-6
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Traballo dividido en tres apdos.: No primeiro resúmese o descubrimento inesperado na década de 1990 das falas do val de Xálima (noroeste de Cáceres) no contorno filolóxico galego. O segundo céntrase nas particularidades lingüísticas do val, tanto nos trazos comúns aos actuais falares galegos e portugueses, como nos trazos propios destas falas; para esta caracterización o autor baséase nos traballos de Clarinda de Azevedo Maia, José Enrique Gargallo Gil e Xosé Henrique Costas González. Na última epígrafe inténtase situar estas falas en relación ao galego e ao portugués modernos.

ÍNDICE: 1. Introducción || 2. O "descubrimento inesperado" do falar "essencialmente galego" da rexión de Xálima | 2.1. O meu "descubrimento" destas falas | 2.2. O impacto en Galicia dese "descubrimento" || 3. Trazos galegos das falas de Xálima | 3.1. Trazos comúns á xeneralidade das falas galegas | 3.2. Xálima, "maqueta" do galego dialectal || 4. Trazos non galegos das falas de Xálima | 4.1. Trazos propios do castelán | 4.2. Trazos astur-leoneses | 4.3. Trazos característicos de Xálima || 5. As falas de Xálima, un "bacelo" do galego antigo || Referencias bibliográficas

Reseñas

Cardoso, João Nuno P. Corrêa, Revista Portuguesa de Filologia, XXIV, 2001-2002, pp. 346-347.

Language
Last modified
08/02/2019 - 14:23