Contribución ó estudio do léxico do concello de Redondela

Director: 
Manuel González González
Typology: 
Dissertation
University: 
Universidade de Santiago
Year of completion: 
1998
Pages: 
251
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois dunha breve presentación histórico-xeográfica deste concello pontevedrés na que se achegan algúns datos sociolingüísticos de interese (p. 5-14), o traballo ofrece unha caracterización da fala (p. 16-55) e un glosario coas 3.500 voces máis utilizadas (p. 56-182). Para cada entrada dáse a transcrición fonética, a categoría gramatical, a voz correspondente no galego estándar, as acepcións por orde de uso (utilizando o galego como metalingua), os sinónimos e as locucións nas que se utiliza. Tamén se inclúen 15 etnotextos transcritos semifoneticamente (p. 183-243) [A.].

Remarks: 

Memoria de licenciatura.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23