Contribución ó estudio do léxico do concello de Redondela

Director: 
Manuel González González
Tipología: 
Tesis
Universidad: 
Universidade de Santiago
Año de finalización: 
1998
Páginas: 
251
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois dunha breve presentación histórico-xeográfica deste concello pontevedrés na que se achegan algúns datos sociolingüísticos de interese (p. 5-14), o traballo ofrece unha caracterización da fala (p. 16-55) e un glosario coas 3.500 voces máis utilizadas (p. 56-182). Para cada entrada dáse a transcrición fonética, a categoría gramatical, a voz correspondente no galego estándar, as acepcións por orde de uso (utilizando o galego como metalingua), os sinónimos e as locucións nas que se utiliza. Tamén se inclúen 15 etnotextos transcritos semifoneticamente (p. 183-243) [A.].

Notas: 

Memoria de licenciatura.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23