Consecuencias do contacto lingüístico entre mirandés e portugués 

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Book editors: 
Dubert, Francisco; Míguez, Vítor; Sousa, Xulio
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Consello da Cultura Galega
Year: 
2020
Pages: 
81-100
ISBN: 
978-84-17802-23-3
Synopsis: 

"Neste traballo imos analizar algúns fenómenos que son o resultado do contacto lingüístico entre ambas as linguas no plano fónico, léxico e morfosintáctico. Cinxirémonos a aqueles fenómenos lingüísticos que, na nosa opinión, teñen a súa xénese no contacto entre portugués e mirandés. Outro dos aspectos centrais da investigación que aquí se presenta é establecer até que punto o contacto lingüístico pode ser determinante no rumbo que toma a evolución dun idioma. Por fin, hai que ter en conta cales son as variedades de portugués que entraron en contacto co mirandés, pois a influencia do portugués estándar, comunmente denominado portugués padrão, foise intensificando ao longo do último século. Antes diso os falantes de mirandés estaban máis expostos á variedade de portugués falada na rexión transmontana" (p. 85).

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
11/27/2020 - 20:40