Aproximación sociolingüística ó Val do Ríu Ellas (Cáceres): Estudio dos usos e actitudes lingüísticas

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 a 3 de diciembre de 1994), vol. I
Volume editors: 
Carrasco González, Juan M.; Viudas Camarasa, Antonio
Locality: 
Cáceres
Publisher: 
Universidad de Extremadura
Year: 
1996
Pages: 
407-414
ISBN: 
84-7723-237-7
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Enquisa realizada nos tres concellos do val en xaneiro de 1994 na que se preguntaba polo lugar de nacemento, nivel de estudos, procedencia familiar, lingua familiar, coñecemento e uso da fala, uso escrito, adscrición lingüística e usos oficiais. Despois de presentar os resultados da enquisa, os autores suxiren unha serie de accións de política lingüística que se deberían acometer para protexer a riqueza lingüística do val: restauración da toponimia, recollida de léxico e elaboración dun dicionario, normativización da fala para poder impartila na escola, extensión da lingua aos medios de comunicación (libros, radio, etc.) e constitución dun arquivo histórico-lingüístico-etnográfico do val. Estas medidas deberían ser elaboradas conxuntamente entre o goberno de Estremadura e o de Galicia, en colaboración coas asociacións do val.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23