Dialectología de los contactos: un ensayo metodológico

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Anuario de Letras
Year: 
1988
Issue: 
XXVI
Pages: 
5-29
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Partindo da actual fronteira entre Uruguai e Brasil, zona de emerxencia de dialectos de base portuguesa con forte influencia do castelán, o autor trata de buscar evidencias sobre procesos similares en descricións dialectais de principios de século sobre variedades da zona fronteiriza entre Portugal e España, centrándose no NO da Península Ibérica e estudando a fonética, a morfoloxía e o léxico.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23