Bilingüismo y diglosia. Lenguas en contacto. Interferencias

Capítulo de libro
Título del libro: 
Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero: I. Semblanza e creación. Lingua. Historia, cultura e sociedade
Año: 
1999
Área geográfica: 

Páginas