Toponimia galega no Val do Río Ellas

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas do V Congreso Internacional de Estudios Galegos, vol. 2
Editores del volumen: 
Kremer, Dieter
Localidad: 
Sada / Trier
Editorial: 
Edicións do Castro / Universidade de Tréveris
Año: 
1999
Páginas: 
769-778
ISBN: 
84-7492-940-7
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo da formación da toponimia valverdeira, lagarteira e mañega a partir da chegada dos colonos galegos nos sécs. XII-XIII, de como se deturpou e se deturpa pola presión do castelán e de como aínda hoxe é posible localizar claramente a súa orixe. Ofrécese unha clasificación segundo a orixe dos 2.000 topónimos recollidos: 23 % (a maioría) refírense á orografía, 12 % son hidrónimos, 11 % fitónimos, 8 % zoónimos, 3 % referentes a construcións e vías de comunicación, 6 % nomes de persoa. O resto repártese entre xentilicios e haxiotopónimos, topónimos de orixe árabe (12) e topónimos de orixe descoñecida (35).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:28