Pasar al contenido principal

A perda do galego instrumental: dous documentos notariais de Baiona (1518 e 1522)

Autores

Tipología
Capítulo de libro
Título del libro

Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero: I. Semblanza e creación. Lingua. Historia, cultura e sociedade

Editores del libro

Álvarez, Rosario; Vilavedra, Dolores (coords.)

Localidad
[Santiago de Compostela]
Editorial
Universidade de Santiago
Año
1999
Páginas
677-689
ISBN
84-8121-808-1
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O documento de 1518 está en galego con interferencias do castelán e o de 1522 está en castelán con interferencias do galego. A análise lingüística dos mesmos circunscríbese á recolleita de castelanismos no primeiro e de galeguismos e arcaísmos no segundo. Vai acompañada dun estudo das razóns que motivaron o cambio de lingua dun documento a outro.

Notas

Reeditado en Revista de Estudios Miñoranos, n.º 3, 2003, pp. 71-82.

Lengua
Área geográfica
Última modificación
02/08/2019 - 14:22