Pasar al contenido principal

Os falares fronteiriços do concelho do Sabugal e da vizinha região de Xalma e Alamedilla

Director
Manuel de Paiva Boléo
Tipología
Tesis
Universidad
Universidade de Coimbra
Año de finalización
1965
Páginas
XIII + 719
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Detallado estudo fonético, morfolóxico, sintáctico e léxico "sobre os falares fronteiriços de uma zona particularmente interessante, que abrange, do lado de Portugal, as povoações raianas do concello do Sabugal [...] e, do lado espanhol, as três povoações da Serra de Xalma -Valverde del Fresno, Eljas e San Martín de Trevejo-, e, um pouco mais a norte, La Alamedilla, verdadeiros enclaves linguísticos, galego-portugueses no primeiro caso, e português no segundo" (p. 2). Para a autora, trátase dunha zona de marcado carácter conservador cun fondo de antigas afinidades lingüísticas, manifestadas sobre todo na fonética e no léxico. Clasifica as variedades dialectais descritas en tres grupos: a) as falas do concello do Sabugal, de tipo portugués e de carácter arcaico, con algúns trazos coincidentes coas variedades da Beira Alta e con restos de antigos leonesismos; b) o falar de Alamedilla, tamén de tipo portugués e moi emparentado coas falas da fronteira portuguesa; c) as falas do val de Xalma, que constitúen unha variedade dialectal arcaica de tipo galego-portugués con algúns leonesismos e que, debido ao aillamento da zona, son as que conservaron mellor a variedade dialectal que, segundo a autora, xa no séc. XIII estaría implantada en toda a rexión.

Notas

Dissertação de licenciatura em Filologia Românica.

Lengua
Última modificación
02/08/2019 - 14:27