Léxico e fronteira no Val do Río Ellas

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
Dialectoloxía e léxico
Editores del libro: 
Álvarez, Rosario; Dubert García, Francisco; Sousa Fernández, Xulio
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega
Año: 
2002
Páginas: 
279-301
ISBN: 
84-95415-66-6
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo de dialectoloxía comparada centrado no noroeste da provincia de Cáceres; abrangue a zona de fala galega de Estremadura (concellos de Valverde do Fresno, As Ellas e San Martiño de Trevello), a portuguesa limítrofe das Aranhas e un punto de fala castelá (a aldea do Carballal, en Cáceres). Estúdanse as denominacións correspondentes aos vocábulos que aparecen recollidos no índice. | Índice: 1. Breve introducción histórica | 2. As variedades lingüísticas nestas zonas | 3. O material léxico | 3.1. Mu e múa | 3.2. Donicela | 3.3. Vagalume | 3.4. Saltón | 3.5. Bolboreta | 3.6. Bubela | 3.7. Xílgaro | 3.8. Carballo | 3.9. Frouma | 3.10. Migrá | 3.11. Cerdeira | 3.12. Fieito | 3.13. Filloa / Magosto | 3.14. Aforrar / Luxar - lixar / Arrancar | 3.15. Aninovo, Xoves, Mércoles | 3.16. Trono | 3.17. Chuvisca | 3.18. Ballón | 3.19. Utensilios e partes da casa | 4. Conclusións

Reseñas: 

Alonso Pintos, Serafín, Cadernos de Lingua, n.º 25, 2003, p. 143 (enlace a la reseña). 

Gago-Jover, Francisco, Romance Philology, LVII, n.º 2, Spring 2004, p. 406 (enlace a la reseña).

Gargallo Gil, José Enrique, Estudis Romànics, XXVI, 2004, p. 300 (enlace a la reseña).

Santamarina, Antón: "Para comprender o sistema lingüístico galego", Grial, XLI, n.º 158, 2003, pp. 123-124 (enlace a la reseña).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:25