Cantadas que nun son cantigas

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Diário de Trás-os-Montes
Año: 
2015
Número: 
25/06/2015
Sinopsis de contenido: 

[Resumo extraido da fonte]

Parece stranho, a la purmeira, que la palabra “cantada” querga dezir ua pedrada, ua piedra atirada a outra pessona, animal ou cousa. Puode nun ser menos stranho que l atirar cun piedras se diga “acantear”. Ye berdade que hai outras palabras para dezir l mesmo: pedrada - apedrear, calhuada - acalhuar, xeixada - axeixar. Outras hai, mas aqueilhas purmeiras son para mi las mais anteressantes, até porque nun achei la palabra “cantada” an nanhun dicionairo cul sentido que ten an mirandés. Stranhei essa falta, pus la família de palabras a que pertence “cantada” ye mui grande i stá bien repersentada an todas las lhénguas.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
26/04/2022 - 10:37