Skip to main content

Cantadas que nun son cantigas

Tipología
Paper
Journal title

Diário de Trás-os-Montes

Year
2015
Número
25/06/2015
Synopsis

[Resumo extraído da fonte]

Parece stranho, a la purmeira, que la palabra “cantada” querga dezir ua pedrada, ua piedra atirada a outra pessona, animal ou cousa. Puode nun ser menos stranho que l atirar cun piedras se diga “acantear”. Ye berdade que hai outras palabras para dezir l mesmo: pedrada - apedrear, calhuada - acalhuar, xeixada - axeixar. Outras hai, mas aqueilhas purmeiras son para mi las mais anteressantes, até porque nun achei la palabra “cantada” an nanhun dicionairo cul sentido que ten an mirandés. Stranhei essa falta, pus la família de palabras a que pertence “cantada” ye mui grande i stá bien repersentada an todas las lhénguas.

Language
Geographic Area
Last modified
07/02/2022 - 09:58