Cambio e estrutura morfolóxica. Segmentacións atípicas en verbos galegos e portugueses

Autores

Tipología: 
Capítulo de libro
Título del libro: 
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Editores del libro: 
Regueira, Xosé Luís; Fernández Rei, Elisa
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Año: 
2017
Páginas: 
298-326
ISBN: 
978-84-92923-82-3
Sinopsis de contenido: 

ÍNDICE: 1. Introdución || 2. As vellas ideas recibidas (e mantidas) || 3. As vellas ideas saussureanas preteridas || 4. A morfoloxía verbal na lingüística galega | 4.1. A morfoloxía Disposición e Unidade aplicada ó verbo galego | 4.2. As segmentacións atípicas de cantandes, iña e sen || 5. A morfoloxía baseada na palabra || 6. Conclusións || Agradecementos || Referencias bibliográficas || Apéndice

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23