Cambio e estrutura morfolóxica. Segmentacións atípicas en verbos galegos e portugueses

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Book editors: 
Regueira, Xosé Luís; Fernández Rei, Elisa
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Consello da Cultura Galega
Year: 
2017
Pages: 
298-326
ISBN: 
978-84-92923-82-3
Synopsis: 

ÍNDICE: 1. Introdución || 2. As vellas ideas recibidas (e mantidas) || 3. As vellas ideas saussureanas preteridas || 4. A morfoloxía verbal na lingüística galega | 4.1. A morfoloxía Disposición e Unidade aplicada ó verbo galego | 4.2. As segmentacións atípicas de cantandes, iña e sen || 5. A morfoloxía baseada na palabra || 6. Conclusións || Agradecementos || Referencias bibliográficas || Apéndice

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23