Areas lingüísticas do galego actual

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
XVIe Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Ciutat de Mallorca, 1980): Actes, vol. 2
Editores del volumen: 
Moll, Aina; Vicens, Jaume
Localidad: 
Palma de Mallorca
Editorial: 
Moll
Año: 
1985
Páginas: 
485-498
ISBN: 
84-273-0329-7
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Baseándose fundamentalmente nos datos fonéticos e morfolóxicos das enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) -en cuxa preparación estaba a traballar o autor nese momento- intenta delimitar as variedades diatópicas do galego.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23