Areas lingüísticas do galego actual

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
XVIe Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Ciutat de Mallorca, 1980): Actes, vol. 2
Volume editors: 
Moll, Aina; Vicens, Jaume
Locality: 
Palma de Mallorca
Publisher: 
Moll
Year: 
1985
Pages: 
485-498
ISBN: 
84-273-0329-7
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Baseándose fundamentalmente nos datos fonéticos e morfolóxicos das enquisas do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) -en cuxa preparación estaba a traballar o autor nese momento- intenta delimitar as variedades diatópicas do galego.

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23