Aproximación sincrónica e diacrónica ó estudio das sibilantes galegas

Director: 
Manuel González González
Tipología: 
Tesis
Universidad: 
Universidade de Santiago de Compostela
Año de finalización: 
1994
Páginas: 
354
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo que pretende rebater unha serie de tópicos da filoloxía tradicional sobre os fonemas sibilantes do galego e, por extensión, dos romances ibéricos veciños (portugués, asturleonés e castelán). Deixando a un lado os problemas de paleografía que suscitan os textos medievais, o autor conclúe que -sen desbotar a hipótese tradicional da existencia dun único sistema primitivo de sibilantes- no galego medieval deberon coexistir en distribución diatópica dous sistemas: o maioritario, que ocuparía o norte, centro e oeste do territorio galego actual e carecería dos fonemas sibilantes sonoros, debido á influencia dun substrato cántabro-pirenaico, e o minoritario, que se extendería polo sur, sueste e leste e posuiría os correlatos sonoros.

Notas: 

Tesis doctoral.

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23