abella

Variantes del lema

  1. Insecto que vive en enxames e que produce mel.