Tristuras e ledicias de nacer en ningures: cousas das Portelas

Autores

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas do I Congreso Internacional da Cultura Galega (Santiago de Compostela, 1990)
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Xuventude
Year: 
1992
Pages: 
387-389
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Achega unha caracterización do galego falado nesta bisbarra da provincia de Zamora, incluíndo tamén datos sociolingüísticos.

Language: 
Geographic area: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28