Skip to main content

A situación do galego nas comarcas occidentais de Asturias, León e Zamora

Autores

Tipología
Book Chapter
Título del libro

O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua

Book editors

Monteagudo Romero, Henrique; Bouzada Fernández, Xan M.

Location
Santiago de Compostela
Editor
Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua
Year
2003
Páginas
363-434
ISBN
84-95415-86-0
Synopsis

[Resumen extraído de la fuente original]

O galego moderno é a lingua propia da Galicia administrativa e das comarcas veciñas da franxa exterior: A Terra Eo-Navia en Asturias, Os Ancares orientais e O Bierzo occidental en León e As Portelas en Zamora. As formas sen ditongo terra e horta e as formas sen n intervocálico irmá, pantalois e veis permiten unha delimitación do galego oriental verbo dos falares asturianos e leoneses occidentais, que presentan formas ditongadas (piedra e huerta) e conservan o n en voces como hermana, pantalones e vienes.

Nas páxinas deste texto centrareime na actual situación do galego nestas comarcas estremeiras, á vez que farei unha breve historia dos feitos relevantes no proceso de normalización do galego en Asturias, León e Zamora nos últimos vinte anos (p. 363).

Language
Last modified
08/02/2019 - 14:22