O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando vacún

Typology: 
Book
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia
Year: 
2010
Pages: 
1637 + CD-ROM
ISBN: 
9788445349489
Synopsis: 

ÍNDICE: 1. Introdución | 2. Exterior (determinación da idade, etnoloxía, morfoloxía, nomes propios) | 3. Características (positivas, negativas e neutras) | 4. Fisioloxía (comer, beber, excrementos, medrar, bradar / bruar, movementos) | 5. Anatomía (a pel; aparatos dixestivo, respiratorio, xénito-urinario e circulatorio; sistema nervioso; aparato locomotor) | 6. A vaca na alimentación (o matadoiro, a cortadoría, as pezas de carne, miúdos e subprodutos, o leite e os derivados lácteos, a cociña e mailo comercio dos produtos da vaca) | 7. Reprodución (a selección e mellora gandeira, o estro ou o celo, a fecundación ou cubrición, a xestación, o parto, o puerperio, a lactación) | 8. Patoloxía (termos xerais, patoloxía non identificada, patoloxía infecciosa, patoloxía parasitaria, patoloxía médica, patoloxía cirúrxica, patoloxía da reprodución, síndromes e outras non clasificadas; accións e trebellos do veterinario e do menciñeiro) | 9. O gando e o gandeiro (breve ollada histórica á gandería galega, o gando, o gandeiro, accións e trebellos do gandeiro, o xugo, o carro, o arado, arar e outros trebellos e accións do gandeiro; a corte, alimentación do gando; o pastoreo; o lobo) | 10. O trato do gando (o trato, a feira, o tratante, o gando na feira) | 11. Espectáculos ou ritos con bois. A tauromaquia | 12. Crenzas e calendario gandeiro (crenzas e supersticións, prognósticos e calendario) | 13. Todo é coma unha vaca (a vaca como referencia) | 14. Humor gandeiro | 15. A vaca na toponimia galega (cautelas necesarias para falar de toponimia, topónimos que fan referencia ó gando vacún; outros topónimos discutidos) | 16. A vaca na literatura (escolma de textos literarios con referencias ó gando vacún) | 17. Fontes desta monografía (sistema de siglas, índice de fontes, de concellos e de informantes).

Reviews: 

Álvarez Pérez, Xosé Afonso, Estudos de Lingüística Galega, n.º 4, 2012, pp. 224-230 (http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/article/view/413/410).

Álvarez Pérez, Xosé Afonso, Proverbium, n.º 30, 2013, pp. 429-437.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26