Skip to main content

A normalización da franxa exterior da lingua galega (II)

Autores

Tipología
Paper
Journal title

Cadernos de Lingua

Year
1992
Número
5
Páginas
47-73
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Analízase o estado da normalización da lingua galega nos territorios de fala galega que fican fóra da fronteira administrativa de Galicia, con información sobre o status legal do idioma, as recentes iniciativas lexislativas levadas a cabo en Galicia e en Asturias e as reunións científicas (xornadas, cursos, congresos e simposios) nas que, total ou parcialmente, se analizou o estado da lingua galega nesas áreas [Adaptación do resumo que aparece na publicación]. | Índice (2ª entrega): 4. Xornadas, Congresos e Cursos: 4.1. Encontros do galego exterior. O galego causa común | 4.2. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora | 4.3. Los caracteres generales del gallego de Asturias / Os caracteres xerais do galego de Asturias | 4.4. Simposio de Antropoloxía «Nos lindeiros da galeguidade» | 4.5. II Congreso da Lingua e Cultura Galegas de Asturias, León e Zamora | 4.6. I Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: "Na busca das raíces da Terra Navia-Eo". Homenaxe a Dámaso Alonso | 4.7. O galego da "franxa" noutros congresos e reunións | 5. Bibliografía para o estudio da franxa [moi completa e actualizada]: 5.1. Lingüística. A fronteira oriental do galego e a caracterización das áreas da franxa | 5.2. Sociolingüística: 5.2.1. Conflicto lingüístico e normalización: a) Xeneralidades | b) Estatus legal | c) A normalización no ensino. Usos e actitudes | 5.2.2. Normativización lingüística | 5.3. Antropoloxía, cultura e historia. A problemática identidade das comarcas da "franxa exterior" | 5.4. Miscelánea | Apéndices documentais.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:22