Skip to main content

A normalización da franxa exterior da lingua galega

Autores

Tipología
Paper
Journal title

Cadernos de Lingua

Year
1991
Número
4
Páginas
5-25
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Analízase o estado da normalización da lingua galega nos territorios de fala galega que fican fóra da fronteira administrativa de Galicia, con información sobre o status legal do idioma, as recentes iniciativas lexislativas levadas a cabo en Galicia e en Asturias e as reunións científicas (xornadas, cursos, congresos e simposios) nas que, total ou parcialmente, se analizou o estado da lingua galega nesas áreas [Adaptación do resumo que aparece na publicación]. | Índice (1ª entrega): 1. Introducción | 2. O conflicto lingüístico na franxa exterior: 2.1. A diminución xeracional do uso do galego | 2.2. A dinamización da normalización polo movemento asociativo e sindical | 2.3. Desleixo e prudencia institucional | 3. Disposicións legais: 3.1. Estatutos de Autonomía | 3.2. Leis e proposicións lexislativas.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:22