Léxico não registado nos dicionários galegos

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Agália
Year: 
2002
Issue: 
69-70
Pages: 
9-42
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Extracto do vocabulario recollido na tese de doutoramento do autor [A fala dos concellos de Trasmiras e Qualedro]. Presenta voces non incluídas nos dicionarios do galego moderno. A entrega ofrece 589 vocábulos que abranguen da letra F (facar) á N (num). Para cada entrada ofrécese a caracterización gramatical, o significado, a localización xeográfica precisa e, en ocasións, o étimo e exemplos de uso.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:25