Contribución ó estudio da fronteira entre os bloques oriental e central no sueste da provincia de Ourense

Autores

Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Dialectoloxía e léxico
Book editors: 
Álvarez, Rosario; Dubert García, Francisco; Sousa Fernández, Xulio
Locality: 
Santiago de Compostela
Publisher: 
Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega
Year: 
2002
Pages: 
223-244
ISBN: 
84-95415-66-6
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Centrándose no territorio do sueste da provincia de Ourense que separa, no norte, o actual concello de Vilariño de Conso dos de Laza e Castro de Val e, no sur, o de Riós do da Gudiña, perséguense os seguintes obxectivos: 1) trazar con máis precisión a fronteira entre o galego oriental e o central; 2) identificar outros elementos morfolóxicos e fonéticos que diferencien o bloque oriental do central; 3) investigar se hai isoglosas léxicas que caractericen as falas do bloque oriental fronte ás do central; 4) relacionar a marxe lingüística, previamente trazada entre os dous bloques, con causas históricas ou factores xeográficos. | Índice: 1. Introducción | 2. A fronteira de -is | 3. Outras isoglosas morfolóxicas e fonéticas entre os bloques oriental e central | 4. Isoglosas léxicas | 5. Conclusións

Reviews: 

Alonso Pintos, Serafín, Cadernos de Lingua, n.º 25, 2003, p. 143 (enlace a la reseña). 

Gago-Jover, Francisco, Romance Philology, LVII, n.º 2, Spring 2004, p. 406 (enlace a la reseña).

Gargallo Gil, José Enrique, Estudis Romànics, XXVI, 2004, p. 300 (enlace a la reseña).

Santamarina, Antón: "Para comprender o sistema lingüístico galego", Grial, XLI, n.º 158, 2003, pp. 123-124 (enlace a la reseña).

Language: 
Keywords: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23