Cartografía lingüística de Galicia e Portugal: presentación dun proxecto e estudo de dous casos

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas, vol. 6
Volume editors: 
Casanova, Emili ; Calvo Rigual, Cesáreo (coords.)
Locality: 
Berlin / Boston
Publisher: 
De Gruyter Mouton
Year: 
2013
Pages: 
29-39
ISBN: 
978-3-11-029984-7
Synopsis: 

[Resumen extraído de la introducción de la fuente]

Esta comunicación quere presentar un novo proxecto de xeografía lingüística, elaborado en parcería entre o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) e o Instituto da Lingua Galega (ILG), da Universidade de Santiago de Compostela. O obxectivo desta iniciativa é elaborar un atlas, acompañado de comentarios, que estude a realidade lingüística de norte a sur da franxa occidental da Península Ibérica, sen ter en conta a fronteira política existente entre Galicia (España) e Portugal, representando nun mesmo mapa, acompañado de comentarios, os resultados galegos e portugueses, dúas ramas do diasistema lingüístico galego-portugués.

ÍNDICE: 1. Introdución || 2. O contexto histórico e social do territorio estudado || 3. Materiais de traballo || 4. Dous estudos de caso: designacións galegas e portuguesas para a lavandeira e o cabalo do demo | 4.1. A lavandeira | 4.2. Cabalo do demo ou libélula || 5. Algunhas notas finais || Bibliografía || Mapas

Remarks: 

Trabajo presentado en el XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (Valencia, 6 a 11 de septiembre de 2010).

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23