Skip to main content

Aranés, mirandés, ¿valego? Tres enclaves romances de fronteira, tres retos de supervivencia e preservación da identidade na Europa do novo milenio

Tipología
Paper
Journal title

A Trabe de Ouro

Year
2001
Número
47
Páginas
349-363
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O autor pretende "ponderar as expectativas de supervivencia de tres microcomunidades romances de fronteira, de entre 5 e 10 milleiros de falantes cada unha" (p. 62). En cada epígrafe compara a situación de tres enclaves "marxinais nos correspondentes territorios políticos" (p. 62) da Europa sudoccidental: aranés, mirandés e 'valego' (val de Xálima, no noroeste da provincia de Cáceres). Divídese en tres epígrafes: 1) os nomes (e algunhas cuestións conexas sobre a filiación romance de cada enclave); 2) microcomunidades romances de fronteira e modelos de normativización. Entre o (re)integracionismo (aranesoccitano) e o autonomismo (mirandés) 'baixo teito' (portugués); 3) a difícil procura dun consenso normativo nos 'tres lugares' do nororeste estremeño (as tres entidades de poboación que conforman o val de Xálima: As Ellas, San Martín de Trevello e Valverde del Fresno) e a ulterior (e non máis doada) socialización da norma. No último apartado estúdase a situación sociolingüística e de asentamento da norma que presentan estes tres lugares.

Language
Last modified
06/23/2020 - 19:08