Skip to main content

Aproximación ao estudo formal dos alcumes de Leirado (Salvaterra de Miño - Pontevedra) e Vilaverde (Santa María de Quins, Melón - Ourense)

Tipología
Proceedings
Título del volumen

Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega «Frei Martín Sarmiento» (Santiago de Compostela, 2, 3 e 4 de setembro de 2002)

Location
Santiago de Compostela
Editor
Asociación Galega de Onomástica
Year
2007
Páginas
215-226
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

<A Carriza / O Carrizo, O Pexegho / A Pexegha, O Porrando / A Porranda, O Farroque / A Farroca, O Nighrán / A Nighrana] | b) Mediante determinantes (alcumes invariables) [O Perdís / A Perdís, O Machiné / A Machiné, O Maceiras, O Reumas] | 3.2. O número [O Curucho / Os Curuchos, O Eiro / Os Eiras, A Perdís / As Perdices, O Perdighón / Os Perdighóns, Os Soutiño] | 4. Morfemas facultativos na formación dos alcumes | 4.1. Morfemas facultativos diminutivos [-iño, -iña: O Diosiño, O Rapidiño, A Bouciña, Os Soutiño; -ito: O Caminitos; -elo, -ela: A Buratela; -ete, -eta: O Mariquete, A Sapeta; -olo, -ola: O Carreirola; -ote, -ota: O Beirote, O Peghote, O Pinote, As Barbotas] | 4.2. Morfemas facultativos aumentativos e despectivos [-ón, -ona: O Cochón, O Tourón, O Virón; -allo, -alla: O Pisallas; -acho, -acha: A Perracha; outros: O Chiscarro, O Ghenerello, O Potrellas] | 4.3. Morfemas derivativos na formación dos alcumes [-eiro, -eira: O Barbeiro, O Ferreiro, O Ghaiteiro, O Latoneiro, A Gherrilleira, O Maceiras; -al: O Areal, O Cerdeiral, O Chousal, O Toxal; -nte: O Danzante] | 5. Formación de alcumes mediante composición [O Lubicán, O Mediomundo, O Burroxó, O Brincatudo] | Conclusión

Reseñas

Alonso Núñez, Aquilino Santiago, Verba, n.º 34, 2007, p. 433.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:23