Skip to main content

As alteracións do [é] no suroeste galego

Autores

Tipología
Paper
Journal title

Verba. Anuario Galego de Filoloxía

Year
1988
Número
15
Páginas
385-391
Synopsis

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o peche da vogal media aberta da serie palatal en posición tónica na zona que abrangue boa parte do sur de Pontevedra e mais o curruncho ourensán da Limia Baixa e que corresponde ás zonas que Francisco Fernández Rei denomina na súa clasificación dialectal subárea do Miño e micro-subárea da Limia Baixa.

Language
Geographic Area
Last modified
08/02/2019 - 14:23