Achegas ao léxico do galego falado no Val do Río Ellas

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Cadernos de Lingua
Year: 
2005
Issue: 
27
Pages: 
127-153
Synopsis: 

ÍNDICE: Limiar || 1. Tipoloxía das falas do Ellas || 2. Características xerais do léxico do Ellas || 3. Algúns exemplos da riqueza léxica do Ellas | 3.1. Forma híbrida de significantes propios e casteláns sen variación de significado | 3.2. Forma híbrida de significante castelán con significado galego | 3.3. Forma de orixe supostamente castelá con significado dialectal valego | 3.4. Supostos cruzamentos internos de formas galego-portuguesas | 3.5. Significante galego con significado dialectal valego | 3.6. Arcaísmos propios da fala do Val do Ellas || 4. Cabo || Bibliografía 

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:23