Topónimus d’As Ellas y rimas en lagarteiru

Typology: 
Book
Locality: 
Salamanca
Publisher: 
Gráficas Ortega
Year: 
1994
Pages: 
124
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Recompilación de 620 topónimos pertencentes ao concello de As Ellas, situado no noroeste da provincia de Cáceres e no que se fala o lagarteiro, variedade lingüística que algúns investigadores fan descender do galego medieval. O autor clasifícaos en dous grupos (topónimos da zona de monte e topónimos da zona de campo), ordenándoos alfabeticamente dentro de cada grupo e limitándose a tratar de explicar o seu significado (cando lle resulta transparente) a través dun glosario (p. 65-75). Inclúe tamén algunhas notas sobre a orixe do lagarteiro e unha colección de poemas do propio autor escritos nesta variedade dialectal entre 1982-1992.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28