Juegos infantiles (Tierra de La Gudiña)

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
 Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense
Year: 
1947
Volume: 
XVI
Issue: 
1
Pages: 
25-46
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Recolle nomes de xogos infantís e expresións relacionadas con eles: o puño puñete, o cordobán, as rebidallas, o ringuilindones, o rabexar, o cuchipé, a pita cega, o tortelliño, o palleiriño, a raiola, a alabarda / alabardiña, paso visí paso visá, a silla da reina, venirote veniría, o frío-frío, a porca, o birlo, as cabezois.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:25