Passar para o conteúdo principal

Aproximación ao galego exterior

Autores

Tipología
Artigo de revista
Título da revista

Vieiros.com

Ano
[S.a.]
Sinopse do conteúdo

El artículo está basado en la tesis doctoral del autor y en el trabajo "Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta", publicado en la Revista de Filología Románica. 

Linguagem
Última modificação
2019-08-02 14:23